Artikel

Grachtenmonitor 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 april 2023

De Grachtenmonitor over de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. Zoals vastgesteld in Nota Varen Deel 1 wordt de Grachtenmonitor sinds het seizoen 2018-2019 elk laatste kwartaal uitgebracht, zodat de gegevens een rol kunnen spelen bij eventuele besluiten over het eerstvolgende vaarseizoen.
De Grachtenmonitor bestaat uit 6 hoofdstukken en geeft een feitelijke stand van zaken op het gebied van transport-, passagiers- en pleziervaart. Daarnaast van de situatie op de grachten, de verleende vergunningen en de juridische zaken. De inzet en rapportage over de handhaving maakt vanaf 2021 geen
onderdeel meer uit van de Grachtenmonitor. De Grachtenmonitor bevat hier en daar duiding van de cijfers, maar is geen evaluatie en bevat geen beleidsaanbevelingen. Voorgaande jaren werd het beeld in de Grachtenmonitor bepaald door een afname in activiteit op het water, veroorzaakt door de coronacrisis. Ook dit vaarseizoen golden tot februari 2022 nog beperkende maatregelen op het water. Toch is dit jaar een herstel te zien richting de situatie voor Covid-19.

 

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 april 2023, 23 maart 2023, 23 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Grachtenmonitor: Emerentia Meijburg, Programma Varen, w.meijburg@amsterdam.nl Handhavingscijfers: Marcel Migchelsen, Nautisch handhaven, m.migchelsen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten