Artikel

Parkeervrije Hoofdgracht

Gemeenteraad 10/11 november 2021

In dit inspiratiedocument kijken we naar de mogelijkheden die het parkeervrij maken van één van de Amsterdamse hoofdgrachten biedt. Specifieke aanleiding is de Motie 56.20, ‘hoofdgracht geheel parkeervrij; studieopdracht’, die is aangenomen bij de raadsbehandeling van de Agenda Amsterdam Autoluw. Hierin vragen raadsleden Ernsting, Bakker, Vroege en Boutkan een stedenbouwkundige studie te doen naar het volledig parkeervrij maken van een van de hoofdgrachten en in kaart te brengen wat daarvoor nodig is, wat de kansen zijn voor vervoer over het water en hoe je noodzakelijke af- en toevoer van goederen kunt garanderen of zelfs verbeteren.

Behandeld in Gemeenteraad 10/11 november 2021 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 en 30  september 2021

Behandelend ambtenaar: V en OR, Wiard Kuné, w.kune@amsterdam.nl

Voor meer informatie commissie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad klik hier

 

Bron:

Directie Ruimte & Duurzaamheid,
in opdracht van en in samenwerking met de directie Verkeer & Openbare Ruimte.

Projectleiding
Wiard Kuné (Verkeer & Openbare Ruimte)
Wim Poppinga en Ruben de Bruijne (Ruimte & Duurzaamheid)

Aanvullende informatie

Media

Documenten