Artikel

Verkeersveiligheid en taxi's in Amsterdam

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

De verkeersdrukte in Amsterdam neemt toe en ook de taximarkt groeit mee met de toenemende vraag. De gemeente werkt aan een nieuw taxistelsel waarin verkeersveiligheid een belangrijk thema is. Daarom wil de gemeente graag meer zicht op hoe bedrijven die actief zijn op de Amsterdamse consumenten taximarkt in hun bedrijfsvoering invulling geven aan dit thema. Ook wil de gemeente graag weten welke verbetermogelijkheden er zijn.
In de Agenda Taxi 2020 –2025 staat het voornemen opgenomen om het medegebruik van de lijnbusbaan te evalueren en de regels daar waar nodig te herijken. Dit om het medegebruik van de lijnbusbaan te laten aansluiten op de gewijzigde doelen van de Agenda Taxi 2020-2025 en vanwege specifieke zorgen over de verkeersveiligheid op de lijnbusbaan.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: VOR, Sietze Faber,s.faber@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

DSP Groep Arjun Swami Persaud en Emma Poelman

Kwink Groep 

  • Barbara Knoote,MA.
  • Tessa Beverdam,MSc.
  • Gerben Cramer,BSc.
  • Rogier van Schelven, MSc.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten