Artikel

Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom

De capaciteit van het huidige Noord-Hollandse elektriciteitsnet staat onder druk. De energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet en is er sprake van congestie. Door deze toenemende congestie problematiek wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de congestie op te lossen. Uit het onderzoek blijkt dat gelijkspanning zelf geen congestie beperkende eigenschappen heeft, hierdoor biedt gelijkspanning geen directe oplossing voor de congestie problematiek.

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteur: provincie Noord-Holland

Media

Documenten