Artikel

Amsterdam Wetlands

Binnen het programma Amsterdam Wetlands werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland in het aaneengesloten polder- en veengebied tussen Amsterdam en Alkmaar samen aan de realisatie van 12.000 ha topnatuur. Daarnaast worden de mogelijkheden om deze natuur te bezoeken en ervaren verbeterd en wordt de vestiging van toekomstbestendige landbouwbedrijven gestimuleerd.

Bekijk deze video extern op: YouTube

Aanleiding

De natuur in het polder- en veengebied boven Amsterdam is erg versnipperd. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland beheren er terreinen, elk op hun eigen manier. In 2018 zochten de organisaties daarom de samenwerking op met als resultaat een gezamenlijke visie op het gebied onder de noemer Amsterdam Wetlands. Met subsidie van de provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV zijn in voorjaar 2021 de eerste projecten gestart.

Eerste projecten van start

De eerste drie praktijkexperimenten en projecten van het programma Amsterdam Wetlands zijn voorjaar 2021 gestart. Later dit jaar volgen nog twee projecten.

Gezamenlijke aanpak

Saline Verhoeven, programmamanager Amsterdam Wetlands: ‘Het is een uniek gebied; een oer-Hollands landschap dat de meesters uit de Gouden Eeuw zo vaak schilderden en wereldwijd grote waardering krijgt. En dat dichtbij grote steden. Gezamenlijk kunnen we hier veel bereiken; op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw samen met de agrarische sector. Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Door oxidatie van veen af te remmen en op andere plekken veen te laten groeien kunnen we CO2 opslaan en de bodemdaling tegengaan.’ 

Bron: Landschap Noord-Holland - Amsterdam Wetlands

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Jan Tuip - Amsterdam Wetlands Landschap Noord-Holland

Media

Amsterdam Wetlands