Artikel

Symposium Planetary Health (KNAW)

Wat weten we over de effecten van mondiale milieuveranderingen op de menselijke gezondheid? En wat weten we nog niet? De KNAW geeft in het adviesrapport 'Planetary Health. An emerging field to be developed' een overzicht van de wetenschappelijke kennis op het gebied van planetary health en een agenda met nog openstaande kennisvragen.

Tijdens dit grotendeels Nederlandstalige symposium, dat op 7 juni 2023 plaatsvond, geven verschillende sprekers hun visie op de inhoud van het KNAW-adviesrapport. Daarnaast geven zij hun op de stappen die nog gezet moeten worden om dit terrein verder te ontwikkelen, de kennishiaten te vullen en de opgedane kennis te vertalen naar beleid en praktijk. Ook zijn er presentaties over lopende planetary health initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs en netwerkvorming.

Het symposium is hier terug te kijken.

Bekijk deze video extern op: YouTube

Programma:

 • Opening door Marileen Dogterom, KNAW-president
 • Johan Mackenbach, emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg & voorzitter van de adviescommissie Planetary Health - Planetary Health. An emerging field to be developed 
 • Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, Universiteit Leiden & voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) - Klimaatbeleid en de rol van wetenschap
 • Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg, Amsterdam UMC & voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland - Duurzaamheid en keuzes in de gezondheidszorg 
 • Hans van Goudoever, kinderarts en decaan faculteit geneeskunde, Universiteit van Amsterdam & vicevoorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC - De Nederlandse UMC's en planetary health
 • Johan Schot, hoogleraar wereldgeschiedenis en duurzaamheidtransities, Universiteit Utrecht - Interdisciplinariteit en de transitie naar een duurzame samenleving 
 • Plenaire discussie o.l.v. Johan Mackenbach

- Pauze -

 • Arfan Ikram, voorzitter ZonMw - Programmeren van onderzoek naar Planetary health 
 • Evelyn Brakema, huisarts in opleiding en onderzoeker duurzame zorg, LUMC & medeoprichter en voorzitter Groene Zorg Alliantie. Juliette Mattijsen, student geneeskunde & projectcoördinator Planetary Health onderwijs Erasmus MC, GREENER - Onderwijs in planetary health  
 • Joyce Browne, universitair hoofddocent Global Health en epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht - Netwerkvorming voor planetary health 
 • Kristie Ebi, hoogleraar gezondheidsrisico’s van klimaatverandering, Center for Health and the Global Environment, University of Washington Seattle - Keynote: Planetary Health: an international perspective  
 • Afsluitende discussie o.l.v. Johan Mackenbach

Bron: KNAW.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Planetary Health KNAW banner

Icon afbeelding: Planetary Health KNAW

Media

KNAW-symposium 'Planetary Health. An emerging field to be developed'