Artikel

Quickscan RIVM impact stoffenwind op zee

Gemeenteraad 1 juni 2022

In de quickscan van het RIVM wordt indicatief beschreven welke emissies er optreden naar de omgeving vanuit de windturbine materialen onder de titel ‘Inzicht in impact Stoffen Wind op Zee’. Omdat in Amsterdam het aquatisch milieu van het IJ zal worden beïnvloed, met daarin ook zwemwater, lijken de uitkomsten van de quickscan relevant voor de opdracht. In de zienswijze van Windwiki op de NRD is een hoofdstuk van dr.ir. Harrie Verhoeven opgenomen, bioloog en voormalig onderzoeker aan de WUR, met een schatting van de hoeveelheid verlies van wiekenmateriaal naar het milieu (epoxyharsen met bisfenol A en micro- en nanoplastics). Dit zou 50 kg/wiek per jaar betreffen bij turbines met de huidige hoogte.
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf

Behandeld in Gemeenteraad 2 juni 2022

BRON: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Auteurs:

Michiel van Kuppevelt
michiel.van.kuppevelt@rivm.nl

Natascha Spanbroek

natascha.spanbroek@rivm.n

Aanvullende informatie

Media

Documenten