Artikel

LIFE GREEN PITCHES | Scale Up - Toekomstbestendige kunstgrasvelden

2022- 2027: Dit LIFE-project gaat over het verduurzamen van onze Amsterdamse en Haarlemse kunstgrasvelden op de thema’s circulair, dunner duurzaam bouwen, klimaatadaptief en energie opwek, middels een innovatieve aanbestedingsmethodiek: de Scale Up.

Dit LIFE-project omvat een unieke en innovatieve aanbestedingmethodiek; de Scale Up, om toekomstbestendige kunstgrasvelden te realiseren samen met marktpartijen. Zoals de meeste steden zijn Amsterdam en Haarlem afhankelijk van kunstgras om genoeg sport aan te kunnen bieden, omdat kunstgras een hogere bespelingsgraad kent dan natuurgras. Maar kunstgrasvelden zijn nog niet circulair, veroorzaken hittestress, een verminderde waterhuishouding en een enorme afvalberg. Wij vragen marktpartijen om samen te werken aan deze uitdagingen en willen innovatieve toepassingen grootschalig inkopen. De markt krijgt de mogelijkheid om oplossingen te testen met prototypes en pilots. Samen willen we zo de negatieve milieu impact van kunstgrasvelden verkleinen en vanuit de sport bijdragen aan slimme duurzame oplossingen. We delen de geleerde lessen intern en extern. Het project is gestart in september 2022 en zal in september 2027 zijn afgerond.

LIFE GREEN PICHES: Scale Up Toekomstbestendige kunstgrasvelden

 • WIE: Gemeente Amsterdam ( coordinator), Gemeente Haarlem (beneficiary), SRO (aangesloten entiteit), Pianoo (samenwerkingspartner)
 • WAAR: Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem
 • LOOPTIJD: 5 jaar, startdatum: september 2022
 • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is de trekker van het LIFE- project. 
 • SUBSIDIE VOOR AMSTERDAM: maximaal €648.355,80.

Het LIFE GREEN PITCHES project heeft als doel om met behulp van een innovatieve, duurzame aanbestedingsmethode 'Scale Up', circulaire, biobased, niet-vervuilende, klimaatbestendige en energiepositieve innovaties voor kunstgrasvelden te stimuleren. LIFE GREEN PITCHES zal de Scale Up-methodiek implementeren om samenwerking voor innovatie in de markt voor kunstgrasvelden te stimuleren en consortia te faciliteren om hun innovatieve duurzame oplossingen te ontwerpen en toe te passen in drie prototype en drie pilotlocaties. Dit gaat gepaard met een integrale monitoringmethode en een evaluatie van de toegepaste innovaties. Toepassing van innovaties binnen het project leidt onder meer tot 13.070 ton reductie in het gebruik van niet-circulaire bouwmaterialen, reductie van 11.592 kg microplastics die vrijkomen in het milieu, 24.000 m2 aan oppervlakte die minder kwetsbaar is voor klimaateffecten, 5.040.000 kWh per jaar verhoogde capaciteit voor hernieuwbare energieproductie en 1.349 ton CO2-reductie door minder gebruik van nieuwe materialen bij de aanleg en bouw.

Het LIFE GREEN PITCHES-project legt sterk de nadruk op replicatie van de gemeenschappelijke aanbestedingsspecificaties, monitoringtools en aanbestedingsdocumenten voor kunstgrasvelden in de hele EU, waarbij wordt gestreefd naar ten minste 25 replicatielocaties binnen 5 jaar, waardoor de positieve milieueffecten aanzienlijk toenemen. Bovendien zal het de Scale Up-methode overbrengen naar andere sectoren waar overheidsinkopers duurzame innovatie kunnen stimuleren, zoals de gebouwde omgeving, mobiliteit en infrastructuursector. Projectpartners Amsterdam, Haarlem, NV SRO en PIANOo bieden zowel de expertise als de netwerken (waaronder de EU Urban Agenda on Public Procurement) om de resultaten van het project te verspreiden, te exploiteren en te repliceren.

Eindproducten en resultaten

Gedurende het project worden er 3 duurzame prototype sportveldjes aangelegd en 3 duurzame pilot-kunstgrasvelden. Uiteindelijk zal een doorlopende raamovereenkomst (c.a. 10 jaar) voor de aanleg en bouw van toekomstbestendige kunstgras sportvelden worden afgesloten.

De deliverables in het project zijn de volgende:

 • Projectmanagementguide,
 • KPI-tool
 • Communicatie- en verspreidingsplan
 • Projectpagina’s op de website van alle projectpartners
 • Het aanbestedingsdossier met de selectie en gunningscriteria
 • Een kaartanalyse van de milieuproblematiek rondom kunstgrasvelden
 • Een SWOT-analyse van de innovatieve oplossingen op de prototype en pilotvelden
 • Een monitoringsrapportage van de meetresultaten van de duurzame oplossingen op kunstgrasvelden
 • Een richtlijn voor het gebruiken van de Scale Up-methode
 • Een slotconferentie
 • Een After-LIFE replicatieplan
 • Een lijst met de koplopers voor replicatie

Naast de hierboven genoemde deliverables zal er een leertraject worden opgezet rondom innovatief aanbesteden en een samenwerking worden vastgesteld tussen gemeente Amsterdam en gemeente Haarlem om gezamenlijk in te kopen.

Contactpersoon: Rosan Jelies (r.jelies@amsterdam.nl)

Bronnen en aanvullende informatie: Innovatiepartners.nl, europa.eu 

 

Bekijk deze video extern op: Vimeo

Mediabestand 1. Inspiratie duurzaam sportpark Amsterdam. Productie: HB-Advies.

Alle rechten voorbehouden

 

Credits foto: Gemeente Amsterdam.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Life Green Pitches - Credits: Gemeente Amsterdam

Icon afbeelding: Scale Up logo - Credits: Gemeente Amsterdam

Media

Inspiratie duurzaam sportpark Amsterdam