Artikel

Verkenning Duurzame Mobiliteit 2020

De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. Daarvoor is het nodig om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te verminderen en uiteindelijk te beëindigen, door energiebesparing en gebruik van duurzame energie. De provincie wil ook het gebruik van eindige grondstoffen beperken door grondstoffen in de kringloop te houden en eindige grondstoffen te vervangen door hernieuwbare. De provinciale ambities gelden ook voor het beleidsveld Mobiliteit.

In deze verkenning zijn de huidige inspanningen op het gebied van duurzame mobiliteit door de provincie Noord-Holland geïnventariseerd en afgezet tegen de externe verplichtingen van de provincie en de eigen ingezette beleidslijnen. Deze Verkenning Duurzame Mobiliteit legt de basis voor de verdere ontwikkeling van beleid en de provinciale inzet op dit vlak.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Auteur: sector Mobiliteit (provincie Noord-Holland)

Media

Documenten