Artikel

Programma Deelmobiliteit

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 november 2021

Het Programma Deelmobiliteit (Verkeer & Openbare Ruimte) is gelieerd aan de Agenda Autoluw en werkt nauw samen met de Programma’s Smart Mobility, Hubs en Team Uitstootvrije Mobiliteit. Onderstaand overzicht van maatregelen geeft een beeld van die opgave in de breedte met het doel om deelmobiliteit een volwaardig alternatief te maken voor iedereen die zich in de stad wil verplaatsen. Om dit te bewerkstelligen is de randvoorwaarde dat er voldoende voertuigen beschikbaar zijn, dat deze bereikbaar zijn waar de gebruiker ze nodig heeft en betaalbaar zijn (toegankelijk voor iedereen). Dat aanbod moet daarnaast bekend zijn bij de (potentiele) gebruikers. Dan is deelmobiliteit ‘delen voor velen’ een serieuze keuze voor gebruikers. En een bijdrage aan de wens voor een leefbare stad.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 november 2021

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Tom Groot, t.groot@amsterdam.nl Verkeer en Openbare Ruimte, Jeroen Schutter, j.schutter@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte, Programma Deelmobiliteit 2020-2022

Meer informatie: amsterdam.nl/deelvervoer

Aanvullende informatie

Media

Documenten