Artikel

Onderzoek ultrafijn stof IJmond

Verkennende metingen aan ultrafijn stof in het IJmondgebied

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het RIVM onderzoek gedaan naar ultrafijn stof in de IJmond. In de periode december 201 9 - januari 2020 heeft het RIVM ultrafijn stof gemeten in het IJmondgebied. Het doel was om in beeld te brengen in welke mate ultrafijn stof voorkomt. Er is gemeten in Wijk aan Zee, Beverwijk en IJmuiden. De metingen zijn vergeleken met die van het meetstation Ookmeer (Amsterdam). Gemiddeld waren de niveaus van ultrafijn stof in Wijk aan Zee en Beverwijk hoger dan in Ookmeer en IJmuiden. Het onderzoek gaat niet in op de gevolgen van ultrafijn stof voor de gezondheid. De huidige stand van de wetenschap laat niet toe dat er uitspraken worden gedaan over de concentraties waarbij er effecten op de gezondheid kunnen optreden.

Het RIVM heeft in december 2019 en januari 2020 gemeten hoeveel ultrafijn stof (UFP) in het IJmondgebied in de lucht zit. Ultrafijn stof is het aantal zeer kleine deeltjes in de lucht (kleiner dan 0,1 μm). Ultrafijn stof komt in het algemeen van industrie, weg- en vliegverkeer en scheepvaart. Het onderzoek richtte zich op de hoeveelheid ultrafijn stof in IJmuiden, Wijk aan Zee en Beverwijk. Daarbij keken de onderzoekers of er verschillen zijn tussen plekken, tijdstippen en weersomstandigheden. Omdat dit verkennende metingen zijn geweest, worden er in dit rapport geen uitspraken gedaan over gezondheidseffecten.

Tijdens de meetperiode kwam de wind vooral uit het zuiden en zuidwesten. Dit heeft invloed op de meetresultaten. Gemiddeld zijn in Wijk aan Zee de meeste ultrafijne stofdeeltjes gemeten. De aantallen ultrafijne stofdeeltjes zijn dan bijna vergelijkbaar met een drukke straat in de stad. In IJmuiden is het minste ultrafijn stof gemeten. In Wijk aan Zee en Beverwijk is ten tijde van de metingen meer ultrafijn stof gemeten dan in Ookmeer. Ookmeer is een achtergrondstation in Amsterdam-West.

Voor elk meetpunt is berekend welke windrichtingen meer of minder bijdragen. Daardoor weten we dat het ultrafijn stof komt uit het gebied tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. Hier zijn meerdere activiteiten waarbij ultrafijn stof kan vrijkomen: industrie, scheepvaart en zwaar transport. Welke bronnen precies de oorzaak zijn, is niet vast te stellen met de informatie uit dit onderzoek.

bron: E.P. Weijers (auteur), J. Vonk (auteur), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Afbeelding credits

Icon afbeelding: luchtfoto van site EVMRA

Media

Documenten