Artikel

Ontsnipperingsbeeld Provincie Noord-Holland

Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft Wageningen University & Research (WUR) onderzocht waar nog meer veilige oversteekplekken moeten komen.

Onderzoek: Wageningen Environmental Research (WENR)
Auteur(s): E.A. van der Grift, R. Jochem, L. Biersteker & M. van Eupen
Datum: April 2021

Bij de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het onderling verbinden van natuurgebieden een belangrijk onderdeel. Geïsoleerd gelegen gebieden bieden dierpopulaties minder overlevingskansen. Het ‘ontsnipperen’ van verkeerswegen is op veel plekken een vereiste om de verbindingen tussen natuurgebieden te realiseren.
Onderzoekers constateren dat er 68 faunaknelpunten in het provinciale wegennet van Noord-Holland zijn aan te wijzen waar ontsnipperende maatregelen voor een of meer onderzoeksoorten direct de levensvatbaarheid van populaties significant kan verbeteren en/of een hotspot van faunaslachtoffers door aanrijdingen kan wegnemen. Voor het oplossen van de faunaknelpunten zijn naar verwachting circa 1.763 faunapassages nodig, gemiddeld 26 per faunaknelpunt. Hierbij is rekening gehouden met al gerealiseerde faunapassages en dat sommige soorten van dezelfde faunapassages gebruik kunnen maken. Gemiddeld zijn er twee typen faunapassages nodig, maar dit kan oplopen tot vijf typen. 

Media

Documenten