Artikel

Evaluatie Investeringsgereed programma PIM en Versnellingsprogramma GO!-NH

Versterking van de innovatiekracht van het (MKB-)bedrijfsleven vormt een belangrijk speerpunt van het provinciale beleid in Noord-Holland.
Om invulling te geven aan haar beleidsambities zet de provincie Noord-Holland verschillende typen beleidsinstrumenten in. Deze instrumenten richten zich op uiteenlopende fasen van de innovatiecyclus. Het programma Duurzame MKB-innovaties bestaat uit vier, elkaar aanvullende typen instrumenten, namelijk het Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties GO!-NH, het Programma Investeringsgereed MKB (PIM), de uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling) en een tweetal fondsen: het Innovatiefonds Noord-Holland en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Daarmee wordt met het provinciale innovatiebeleid in feite de hele innovatiecyclus (idee, ontwikkelen, testen, uitrollen) ‘afgedekt’
In deze evaluatie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kan de inhoud van GO!-NH en PIM worden beoordeeld, hoe is de uitvoering en doelrealisatie van deze programma’s verlopen en wat zijn bouwstenen voor de toekomst?

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

auteur: Bureau Bartels B.V.

 

Media

Documenten