Artikel

Het Nieuwe Normaal: handreiking Circulair Ontwikkelen gemeente Amsterdam

Uitgangspunten voor een circulaire gebouwde omgeving in Amsterdam

Op 7 december 2023 is ‘Het Nieuwe Normaal’ (HNN) gelanceerd: een nieuwe, helder geformuleerde standaard voor circulaire bouw, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling.

In Amsterdam bouwen en verbouwen we veel. Met nationaal zo’n 50% van het materiaalverbruik en daarmee 11% van de CO2-uitstoot is de bouw een belangrijke sector voor het waarmaken van circulaire ambities.

In deze handreiking gaan we in op Circulair ontwikkelen.

Voor het werken aan een circulaire gebouwde omgeving heeft de Strategie Amsterdam Circulair (van de gemeente Amsterdam) drie actierichtingen bepaald:

◼ circulair ontwikkelen op stads- en gebiedsniveau
◼ circulair opdrachtgeverschap vanuit de gemeente
◼ circulair maken van de bestaande stad

Het Nieuwe Normaal helpt op verschillende manieren om de circulaire ambitie van je project of organisatie te concretiseren: als basis voor je op te stellen visie of als handvatten om circulariteit te borgen in projecten.

Het geeft de standaard aan voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf misschien nog niet van bewust bent. Omdat we één taal gebruiken helpt het opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen om elkaar goed te verstaan: van wat willen uitvragen en hoe we dat doen tot wat we dan opleveren.

Meer informatie: Het Nieuwe Normaal | Cirkelstad

Afbeelding credits

Header afbeelding: shivendu-shukla-3yoTPuYR9ZY-unsplash.jpg

Media

Documenten