Artikel

Ecologisch onderzoek recreatiegebieden Noord-Holland

Recreatieschap Spaarnwoude

In opdracht van Provincie Noord-Holland heeft Tauw een onderzoek verricht naar afstemming tussen natuur en recreatie in het recreatiegebied Spaarnwoude in provincie Noord-Holland. In onderliggende rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Ook wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde aanpak en uitgangspunten en worden er aanbevelingen geschetst. Onderliggend onderzoek (in de vorm van een rapportage met tabel- en kaartmateriaal) biedt hiermee het gereedschap om onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van beleidsvragen over waar voor recreatie en waar voor natuur in het gebied het zwaartepunt kan liggen. Let wel, maatwerk en nader onderzoek per ontwikkeling of maatregel blijft nodig.

Onderzoeker: Tauw Advies & ingenieursbureau
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

De recreatiegebieden in Noord-Holland zijn multifunctioneel: ze fungeren van oudsher als een belangrijk recreatie- en uitloopgebied voor de omliggende steden en er zijn tal van recreatieve mogelijkheden (zie bovenstaand kader). Daarnaast is een groot deel van het recreatiegebied opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De doelstellingen voor natuur zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2017 in de vorm van een beheertypenkaart en een ambitiekaart. Vanuit het recreatieschap is er de behoefte om het gebied verder te ontwikkelen en nieuwe recreatievormen te initiëren. Hoe kan dit hand in hand gaan met de beoogde en gewenste doelstellingen en ontwikkelingen voor natuur, zowel vanuit ecologisch als juridisch oogpunt?

Recreatiegebied Spaarnwoude
Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen en vormt daarmee een groene buffer in het stedelijk gebied. Het gebied kenmerkt zich door bosgebieden, weidse polders, speel- en ligweiden, en enkele grote wateren en moerassige zones. In het gebied zijn tal van recreatiemogelijkheden aanwezig : van fietsen, wandelen en zwemmen, tot skiën, golfen, klimmen en paintballen. Ook worden er jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. De groengebieden van Haarlemmermeer-West (Groene Weelde, Boseilanden, Plesmanhoek, Buitenschot, Park Zwanenburg en de Groene Carré Zuid en West) en de Tuinen van West behoren sinds kort tot het beheergebied van het recreatieschap Spaarnwoude en zijn nog volop in ontwikkeling.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Ouderkerkerplas, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten