Collectie (2)

Verkiezingsprogramma's Provinciale Staten

Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. En die zijn belangrijk, want de provincie heeft veel invloed op jouw omgeving. Zo heeft de provincie een rol bij woningbouw, natuur, stikstof, bereikbaarheid, energie van windmolens of zonnepanelen en meer. Allemaal onderwerpen waar de volksvertegenwoordigers bij de provincie over gaan.

Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. Je kunt Provinciale Staten vergelijken met een gemeenteraad, alleen dan op provincieniveau. Noord-Holland heeft 55 Statenleden. Zij controleren het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, die Gedeputeerde Staten moeten beantwoorden. De gekozen vertegenwoordigers van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Provinciale Staten stellen ook de provinciebegroting vast. Het meeste geld daarvan gaat naar verkeer en vervoer, zoals wegen, fietspaden, onderhoud aan kanalen en bruggen en het openbaar vervoer. Ook natuurbehoud en natuurontwikkeling, economie, klimaat en milieu zijn belangrijke uitgavenposten.

In deze collectie treft u een overzicht van alle deelnemende partijen en hun programma's.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: verkiezingen potlood - pxhere

Icon afbeelding: Vlag Provincie NoordHolland.jpeg

Sorteren op: