Artikel

Jaarrapportage 2019 Stichting Laagfrequent geluid

De stichting Laagfrequent geluid brengt jaarlijks een landelijke rapportage uit met statistieken en grafieken van diverse LFg-aspecten (aantal meldingen, verdeling naar provincie, etc.) en alle LFg-meldingen die in 2019 bij de stichting zijn geregistreerd. Dit is de derde rapportage in de reeks.
Stichting Laagfrequent geluid wil met deze jaarrapportage bijdragen aan het inzicht in, en de erkenning van de LFg-problematiek en dit agenderen bij (Rijks)overheid.

In 2019 zijn 1045 meldingen vanwege LFg-hinder bij de Stichting binnen gekomen. Dat is een stijging van 72% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de impact van LFg op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren neemt toe. Een groeiend deel van de bevolking kampt met gezondheidsklachten en economische uitval.

bron: Marcus Erasmus en Dirk van der Plas, Stichting Laagfrequent Geluid

Aanvullende informatie

Media

Documenten