Artikel

Dashboard Energietransitie Noord-Holland

In Noord-Holland wordt er door vele partijen in diverse sectoren hard gewerkt om een bijdrage te leveren aan de doelen van het Klimaatakkoord: 49% CO2-reductie in 2030 ten opzicht van 1990 met uitzicht op klimaatneutraal in 2050.

In de Regionale Energiestrategieën wordt per deelregio gekeken waar meer wind- en zonne-energie kan worden geproduceerd in het licht van de landelijke ambitie om in 2030 in totaal 35 TWh op land te realiseren. Maar hoe staan we ervoor in Noord-Holland? Hoeveel hernieuwbare energie wordt er al jaarlijks opgewekt? Neemt het verbruik van fossiele energie af of toe en wat betekent dat in termen van CO2-uitstoot? Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de klimaatafspraken en energietransitie in onze provincie.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Auteur: Martha Klein (provincie Noord-Holland)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Dashboard Energietransitie Noord-Holland