Artikel

Kansen voor Duurzaam Kadeherstel

Afsluitend rapport verkenningsfase

De gemeente Amsterdam staat voor de uitdaging om 200 kilometer aan kademuren te renoveren vanwege verzakkingen en slechte staat. Kadeherstel is daarmee één van de belangrijkste projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, waarin duurzame oplossingen niet mogen ontbreken.

Op dit moment wordt er 500 meter kade per jaar vervangen. Ondanks deze enorme uitdaging bieden de kaderenovaties ook duurzame kansen, zoals het halen van warmte uit de kades voor de verwarming en koeling van omliggende gebouwen. Duurzaam kadeherstel is daarom één van de icoonprojecten waaraan De Groene Grachten, TU Delft, Waternet, Universiteit van Amsterdam en gemeente Amsterdam binnen Green Light District samenwerken. In de binnenstad van Amsterdam wordt onderzocht of er energie uit de kades gehaald kan worden, om die vervolgens in te zetten voor de warmte- en koeling van panden in de buurt.

thumbnail_RUT04623_Grimburgwal.jpg

Grimburgwal als proeftuin
De Grimburgwal is onderdeel van het Universiteitskwartier en eigendom van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is een deel van de 60 meter lange kademuur ingestort en sindsdien staat er een tijdelijke damwandconstructie. Duurzaam kadeherstel van de Grimburgwal kan daarmee als startpunt van een duurzaam energiesysteem voor de buurt fungeren. De ideale locatie voor een proeftuin! In dit eindrapport staan de resultaten van de onderzoeken en activiteiten die zijn ondernomen in de verkenningsfase om de kansen voor duurzaam rond de Grimburgwal te ontdekken. Daarnaast biedt het rapport een vooruitblik naar de volgende fase: de haalbaarheidsfase. Hiermee biedt het stuk een goede voedingsbodem voor de verdere concretisering van duurzaam kadeherstel en de duurzame impact die hiermee gerealiseerd kan worden.

thumbnail_RUT04618_Grimburgwal.jpg

Erfgoed Deal

In 2021 is aan dit project een Erfgoed Deal toegekend. Hoe kunnen Amsterdamse kademuren een bijdrage leveren aan de transitieopgave met behoud van het cultuurhistorische beeld en karakter van dit UNESCO Werelderfgoed-gebied? Deze vraag wordt samengebracht met de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. De Erfgoed Deal zorgt ervoor dat we versneld tot uitvoering kunnen overgaan. 

thumbnail_RUT04613_Grimburgwal.jpg

Bron: Kansen voor Duurzaam Kadeherstel Green Light District, 2021.

Overige documenten: Uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal en Persbericht Erfgoed Deal

Afbeelding credits

Header afbeelding: thumbnail_Grimburgwal_project duurzaam kadeherstel Amsterdam.jpg

Icon afbeelding: Flickr - Amsterdam

Media

Documenten