Artikel

Uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is nu over de helft van het programma. Dit is het vierde uitvoeringsprogramma. Het programmabureau heeft het afgelopen jaar de luxe gehad dat veel initiatiefnemers hen goed konden vinden. Met name het thema Klimaatadaptatie was onverminderd populair. Voor deze vierde ronde was de ambitie om meer in te zetten op de thema’s Duurzaamheid en Stedelijke groei en krimp. En dat is gelukt. Deze ronde worden twee duurzaamheidsprojecten en drie stedelijke projecten aan het portfolio toegevoegd. Evenals in de vorige rondes is er meer aangevraagd dan beschikbaar was aan middelen.

Bron: Uitvoeringsprogramma erfgoed deal. 2021. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kademuur

Media

Documenten