Artikel

Woningbouwmonitor 2021

Productie, plancapaciteit en woningbehoefte

De Monitor Woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan zo nodig worden bijgestuurd.

Veel cijfers over woningbouw in Noord-Holland zijn ook te raadplegen via het online Dashboard Wonen. Hier zijn cijfers op provinciaal, regionaal én gemeentelijk niveau te vinden over nieuwbouw(productie) en de ontwikkeling van het aantal huishoudens, woningbehoefte, plancapaciteit en bouwvergunningen.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Opdrachtnemer: sector Onderzoek & Informatie, provincie Noord-Holland

Aanvullende informatie

Media

Documenten