Artikel

Notitie reparatieverzoeken en klachten AFWC

Gemeenteraad 13 juli 2022

Woningcorporaties gebruiken in de praktijk verschillende databronnen en gegevens om de
bouwkundige kwaliteit van hun bezit te monitoren. Om de kwaliteit op een uniforme manier in
beeld te kunnen brengen is in het Kwaliteitsoverleg van mei 2021 afgesproken om gebruik te
maken van gegevens die de Amsterdamse corporaties jaarlijks aanleveren ten behoeve van de
WOZ-waardering door de gemeente.

Behandeld in Gemeenteraad 13 juli, 22 juni en  1 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Roben Gort, r.gort@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

BRON: Amsterdamse Federatie van WoningbouwCorporaties

www.afwc.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten