Artikel

Jaarrapportage ZuidAs 2020

Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni 2021

Met de Jaarrapportage 2020 geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Zuidasgebied. Naast de bestuurlijke besluitvorming beschrijven we deze ontwikkelingen aan de hand van de thema’s die in de Visie Zuidas zijn benoemd. Met de stand van zaken van het vastgoedprogramma dat gerealiseerd wordt en een financieel overzicht van 2020. Ontwikkelingen rondom project Zuidasdok worden niet beschreven in deze rapportage, maar in de(half)jaarrapportages over Zuidasdok. Algemene ontwikkeling. Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de corona crisis, deze crisis heeft bij de Zuidas tot nu toe alleen geleid tot vertraging van enkele onderhandelingstrajecten. De productie van de(ontwerp-)producten is grotendeels conform planning uitgevoerd. Wel is door de corona crisis de onzekerheid van de afzetmarkt toegenomen.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening  30 juni en 19 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Sietse Jellema,s.jellema@amsterdam.nl            Jos Moerkamp, j.moerkamp@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum WTC, contact@zuidas.nlwww.zuidas.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten