Artikel

Ontwikkelstrategie Haven-Stad mei 2017

Commissie Ruimtelijke Ordening 22 november 2017

Aangescherpte ambities voor Haven-Stad De Ontwikkelstrategie is een uitwerking van de transformatiestrategie ‘Haven-Stad: Sterke Stad - Slimme Haven’, die de gemeenteraad van Amsterdam in 2013 heeft vastgesteld. Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de ambities ten opzichte van 2013 aangescherpt. We werken nu met een bandbreedte van 40.000 tot 70.000 woningen. Dit is inclusief de transformatie van de Coen- en Vlothaven. In Haven-Stad zetten we de Amsterdamse traditie voort om te streven naar wijken met een gemengde bevolkingssamenstelling naar sociaal-economische status, leeftijd en samenstelling van het huishouden, met voldoende aandacht voor ruimte voor kwetsbare groepen. De woningbouwprogrammering vindt in de loop van de tijd per deelgebied plaats conform het dan geldende stedelijke beleid. De realisatie vindt daarbij vooral plaats door de markt. Ook de ambitie voor het aantal arbeidsplaatsen hebben we naar boven bijgesteld, met een bandbreedte van 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening  22 november 2017

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Bart Vlaanderen, b.vlaanderen@amsterdam.nl, Lubbert Hakvoort, l.hakvoort@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten