Artikel

Toegepast Onderzoek: Verkenning Circulaire Isolatiematerialen 2021

Circulaire Isolatiematerialen

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:

1. Verkenning en beoordeling van geschikte circulaire isolatiematerialen vanuit duurzaamheids- en financieel oogpunt.
2. Het inpassen van deze materialen binnen subsidies, leningen en andere instrumenten van de gemeente Amsterdam.
3. Het delen van de opgedane kennis met relevante partijen.

Methodiek

Dit onderzoek kijkt naar de milieu impact van verschillende isolatiematerialen. Eerst is er een selectie gemaakt van geschikte isolatiematerialen op basis van beschikbaarheid, prijs, CO2-eq uitstoot en isolatiewaarde (zie scope). Vervolgens zijn de materialen doorgelicht door middel van een gereduceerde levenscyclusanalyse (LCA), MKI en MPG berekening.

De MKI en MPG hebben echter een aantal beperkingen. Ze houden geen rekening met CO2 vastlegging. Ook neemt het niet de gezondheidsgevolgen en sociale aspecten in de keten mee. Tot slot blijkt dat de cijfers voor hergebruik niet altijd overeenkomen met de praktijk. Daarom neemt dit onderzoek deze vier onderwerpen als een extra toevoeging mee, om op deze manier een zo volledig mogelijk beeld te geven van de milieu impact van de isolatiematerialen.

De gebruikte data is afkomstig van het NIBE, EPD’s van materialen, producenten, leveranciers, verwerkers, brancheverenigingen en HvA.

 

Conclusies

 • De scores laten zien dat gekeken vanuit duurzaamheids- en financieel oogpunt vlasplaat de beste optie is voor dakisolatie in deze modelwoning. Voor de spouw is het beste materiaal cellulose en voor de vloer LPDE folie.
 • Daarnaast zijn er een aantal nuances besproken die niet in de huidige methodiek mee worden genomen maar die wel invloed hebben op de impact van het materiaal op milieu en mens:
  • Om een realistischere score te krijgen moet CO2 opslag in bouwmaterialen worden meegenomen.
  • De daadwerkelijke levensduur en hergebruik is vaak anders in de praktijk dan bronnen zoals het NIBE vermelden.
  • Bij de berekening van de milieu-impact wordt geen rekening gehouden met de sociale en gezondheidsconsequenties. Hierdoor is het gegeven beeld niet compleet.
 • De herbruikbaarheid, levensduur, installatiekosten en ervaringen over de toepasbaarheid van de materialen moet getoetst worden met de partijen die
  praktijkervaring hebben.
 • De resultaten van dit onderzoek kunnen toegepast worden op de financiële instrumenten die de gemeente gebruikt om de stad versneld te
  verduurzamen.

In het onderzoek is nauw samengewerkt met interne directies Wonen, R&D, en Green Office om vertaling naar instrumenten en toepassing zo makkelijk en effectief mogelijk te maken. De toepassing zelf wordt in Q3 2021 geëvalueerd.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten