Artikel

Monitor arbeidsmarkt 2019-2020

De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor arbeidsmarkt en onderwijs uit. In de Monitor Arbeidsmarkt 2019-2020 wordt de stand van zaken gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt per 1 januari 2020. Ontwikkelingen ten gevolge van Corona zijn in deze monitor nog niet zichtbaar. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures.

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

auteur: sector Regionale Economie en Erfgoed (Provincie Noord-Holland)

Media

Documenten