Artikel

Woningbehoefte, bevolkings- en ruimtelijk economische ontwikkeling

Drietal presentaties voor de themasessie Demografie van Provinciale Staten op 15 februari 2018, over prognoses rondom woningbehoefte, bevolkingsontwikkeling en economische ontwikkeling in Noord-Holland

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Uitvoerders:
- presentatie "Berekening woningbehoefte" - Nils Klopper, provincie Noord-Holland
- presentatie "Bevolkingsontwikkelingen in Noord-Holland, een reflectie op de NH-prognose" - Leo van Wissen, Directeur Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI en Hoogleraar Demografie Rijksuniversiteit Groningen
- presentatie "Economische ontwikkelingen in Noord-Holland", Peter Louter, Bureau Louter

Media

Documenten