Artikel

Eindrapport Groei van de stad

Het aantal mensen dat naar Amsterdam komt om te wonen, werken, studeren of bezoeken is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Het aantal inwoners nam toe met ruim 10.000 per jaar, het aantal toeristen stijgt elk jaar met 5 tot 10%, het aantal arbeidsplaatsen met gemiddeld 3%. Elke dag pendelen er 288.000 forenzen naar Amsterdam (en gaan 119.000 forenzen de stad uit). De economische groei van Amsterdam is in de laatste drie jaar gemiddeld 3,7% , dat is hoger dan de groei van de metropoolregio en van Nederland. De verwachtingen zijn dat de groei in de komende jaren door zal gaan. Ruimte geven aan deze groei biedt meer kansen voor mensen en bedrijven op het vinden en behouden van een plek in de stad. En voor de gemeente betekent de grote vraag naar een plek in de stad extra mogelijkheden om bijvoorbeeld de energietransitie te versnellen of innovatieve vervoersconcepten te ontwikkelen.

Media

Documenten