Artikel

Nieuw-West: parkstad of stadswijk (2016)

De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Acht jaar na publicatie van de 'Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam' een nieuwe analyse van de ontwikkelingen in een van de grootste stadsuitbreidingen van Nederland in de twintigste eeuw.

Wat is er veranderd in de afgelopen jaren? Wat is het effect van de stedelijke vernieuwingsoperatie, die begin eenentwintigste eeuw inzette op sloop-nieuwbouw, maar daarna stagneerde door de crisis? Wat zijn de gevolgen van de autonome sociale, culturele en economische dynamiek in de wijk? Heeft de acht jaar geleden gesignaleerde diversiteit in bevolking, voorzieningen en gebruik van de publieke ruimte zich doorgezet? En wat heeft de toenemende waardering van het erfgoed uit de jaren vijftig en zestig bijgedragen aan de vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West?

De auteurs van 'Nieuw-West: parkstad of stadswijk' zien de positieve effecten van zowel de vernieuwingsoperatie als de eigen dynamiek in het stadsdeel. Zij laten zien hoe er meer verschillende bevolkingsgroepen komen en hoe zich een nieuwe middenklasse ontwikkelt. Parkstad, als modernisering van de tuinstad, was de inzet van de plannenmakers, tegelijkertijd wordt Nieuw-West stedelijker, meer stadswijk.

Bijgevoegd verslag van in Van Eesterenmuseum: 'De Westelijke Tuinsteden onder de loep voor Atlas 2.0

Aanvullende informatie

Media

Documenten