Artikel

Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020

De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Detailhandel Noord-Holland uit. De detailhandelsmonitor is een instrument om de verhouding tussen vraag en aanbod in de detailhandel in beeld te brengen. De monitor is daarom een belangrijk uitgangspunt voor het detailhandelsbeleid van gemeenten en regio’s en van belang in de advisering van de door de provincie ingestelde Regionale Adviescommissies Detailhandel.

Deze monitor beschrijft de ontwikkelingen in de detailhandel over de periode 2019 met peildatum 1 januari 2020, en is de vijfde in de reeks. Dit betekent dat de gevolgen van de Corona-crisis in deze monitor nog niet in beeld zijn gebracht.

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

auteur: Sector Regionale Economie en Erfgoed (Provincie Noord-Holland)

Media

Documenten