Artikel

Uitkomsten uitvraag zeer zorgwekkende stoffen inventarisatie

Het doel van deze inventarisatie is een zo volledig mogelijk beeld en actueel inzicht van het gebruik en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen naar lucht- en water (indirecte lozingen) in Noord-Holland te verkrijgen en te bepalen of er humane risico’s zijn. Daarnaast heeft de inventarisatie als doel om overzicht krijgen welke vergunningen op basis van de actuele (emissie)gegevens aangepast moeten worden.
De provincie Noord-Holland werkt al langer aan een goed woon-en leefklimaat. Met het Programma Gezonde Leefomgeving richt de provincie zich op een gezondere leefomgeving in Noord-Holland: een omgeving waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is en uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Eén van de sporen (spoor 2) uit dit programma is het inzetten op onderzoek en monitoring. De ZZS-inventarisatie maakt onderdeel uit van dat spoor.

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteur: provincie Noord-Holland

 

Media

Documenten