Artikel

Paviljoen Welgelegen en het slavernijverleden

Vanwege de toegenomen urgentie van het slavernijdebat heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen te laten onderzoeken of, in zo ja in hoeverre, de hoofdzetel Paviljoen Welgelegen in Haarlem is gefinancierd met opbrengsten uit economische activiteiten die verband hielden met slavernij.

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteur: Jacqueline Heijenbrok, Guido Steenmeijer (de Fabryck - Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek)

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - Paviljoen Welgelegen

Media

Documenten