Artikel

Evaluatie Social Return beleid

Social return is met ingang van 1 januari 2016 onderdeel van het inkoopbeleid van de provincie Noord-Holland (PNH). De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop social return wordt toegepast in de (inkoop)praktijk en welke (gewenste en ongewenste) effecten dat heeft. Daarnaast wordt gevraagd op welke wijze het effect van social return kan worden vergroot.
De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het instrument social return door de provincie effectief toegepast, zodanig dat mensen uit de doelgroep aan werk(ervaring) komen en dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt?

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteurs: M.C.J. den Hoedt, K. Schofaerts (Ipso Facto Beleidsonderzoek) 

Media

Documenten