Artikel

Concept Study on the impact of hyperloop on the Development perspective “Compacte Metropool”

In het kader van het Hyperloop Implementation Program voeren de provincie Noord- Holland en Hardt samen een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden van hyperloop. De MRA onderzoekt een aantal ontwikkelingsperspectieven om de toekomstige opgaven van de regio aan te gaan als onderdeel van een toekomstscenariostudie tot 2040.
Eén van de ontwikkelingsperspectieven, Compacte Metropool, richt zich op het maximaliseren van de bereikbaarheid en connectiviteit van het grootstedelijk gebied met nationale en internationale economische clusters. In dit perspectief zijn snelle en betrouwbare internationale verbindingen over land essentieel om korte afstandsvluchten te vervangen. Naast de studie van bestaande transportmodi wil de provincie de mogelijke rol van hyperloop op dit perspectief in kaart brengen.
Deze conceptstudie beoordeelt het potentieel van de hyperloop op vijf routes gedefinieerd in het ontwikkelingsperspectief middels een economische impactevaluatie.
Het doel van deze conceptstudie is als volgt gedefinieerd: Welke rol kan de hyperloop spelen binnen het perspectief Compacte Metropool?

Opdrachtgever: samenwerking tussen provincie Noord-Holland en Hardt hyperloop

Projectteam: Mars Geuze, Inge Beerlage, Jurany Ramirez Gallego, Stefan Marges (Hardt Hyperloop)

Media

Documenten