Artikel

Airbnb in Noord-Holland

Onderzoeker: Beformation
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Het onderzoeksgebied is de gehele provincie Noord-Holland. Op sommige momenten doet het rapport uitspraken over de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Gemeente Lelystad en Almere zijn ook onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Op onderstaande kaart is het onderzoeksgebied te zien met de verdeling tussen Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.

Inleiding
Het fenomeen van vakantieverhuur (het hobbymatig verhuren van de hele woning aan toeristen voor een deel van het jaar) krijgt steeds meer aandacht. De grootste speler in deze sector, Airbnb, is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van voornamelijk vakantieverhuuradressen en is de afgelopen jaren fors gegroeid. Op dit moment is Airbnb actief in meer dan 191 landen en biedt het vier miljoen accommodaties aan1. Ook in Noord-Holland is het een populair medium om vakantieverblijven te boeken. Amsterdam staat wereldwijd op de zevende plaats qua aanbod op Airbnb2. Airbnb wordt een steeds belangrijkere speler in de verblijfsrecreatie markt. Onderstaande figuur onderstreept dit. Desondanks gaat het hier om een sector waar weinig informatie over beschikbaar is. Airbnb geeft geen inzicht in de boekingscijfers.

Om een goede discussie te faciliteren over verblijfsrecreatie in de regio is correcte data erg belangrijk. Via webscraping is het alsnog mogelijk om inzicht te krijgen in de Airbnb boekingscijfers. Scraping is een computertechniek waarbij met behulp van software publieke data van de website wordt gehaald. Analyse hiervan brengt interessante inzichten. Voor enkele gemeenten in Noord-Holland wordt door BeFormation via deze methode bijgehouden hoe en waar de groei van Airbnb plaatsvindt, maar dit onderzoek brengt in kaart hoe Airbnb in de gehele provincie is vertegenwoordigd. Daarbij kijkt het specifiek naar het economische belang van de sector en hoe deze zich verhoudt tot andere vormen van verblijfsrecreatie. Het is belangrijk daarbij in overweging te nemen dat scrapen een beeld oplevert van de aanwezigheid van Airbnb in de regio, het levert helaas geen absolute data op. Dit omdat de cijfers zijn gebaseerd op enkele aannames. Deze worden waar relevant toegelicht.

Dit onderzoek is dus niet ingegeven vanuit het idee om absolute gegevens op tafel te krijgen over de particuliere vakantieverhuur. Het biedt echter een goed handvat om een meer inhoudelijk gesprek over de relatieve rol van Airbnb te faciliteren en om inzicht te krijgen in de impact die de website tenminste heeft. Het biedt inzichten in de spreiding van nationaliteiten, spreiding van boekingen en minimale bezettingsgraad. Zoals het figuur hierboven laat zien zijn er meer bedrijven actief op het gebied van particuliere vakantieverhuur. Airbnb is wereldwijd echter een factor vier groter dan haar grootste concurrent en lokaal is dit verschil nog veel groter. Met het uitgangspunt dat dit onderzoek hoofdzakelijk relatieve inzichten biedt is er gekozen om niet een scraping proces voor de andere websites uit te voeren. Het zou uiteraard kunnen dat een website als vrbo.com meer populariteit geniet in Aziatische landen en daardoor een aanvullend beeld kan bieden voor de particuliere vakantieverhuur aan Aziatische vakantiegangers.

Media

Documenten