Artikel

Maandrapport eNose en geurklachten analyse IJmondregio april 2020

pilotproject Tata Steel en provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland, Tata Steel en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) willen beter inzicht krijgen in de geuren en hun bronnen die overlast geven in de IJmondregio. Daarvoor delen de provincie en Tata Steel een deel van hun eNose-netwerk met elkaar om zo meer gegevens te hebben. Ook koppelen we de uitslagen van de eNoses en de binnengekomen geurklachten aan elkaar. Deze samenwerking is een pilot voor de duur van één jaar. De samenwerking is op 1 mei 2020 ondertekend door de provincie Noord-Holland en Tata Steel. Deze rapportage is de eerste van deze pilot.

Het doel van de analyses is om de bronnen van geurhinder op te sporen en onder welke omstandigheden die tot klachten leiden, zodat oplossingen gecreëerd kunnen worden. Daarbij wordt gemonitord of bronnen onevenredig veel klachten veroorzaken. Oplossingen kunnen aanpassingen zijn in de werkwijze van productieprocessen of het tijdelijk staken van werkzaamheden tijdens meteorologisch ongunstige omstandigheden zodat bijvoorbeeld sneller maatregelen genomen kunnen worden als dat nodig is. Oplossingen kunnen ook geur reducerende end-of-pipe maatregelen zijn, bijvoorbeeld fysieke aanpassingen bij de emissies van stoffen.

De eNose is een meetinstrument met daarin vier sensoren die veranderingen in de samenstelling van de lucht waarnemen. In veel industriële omgevingen komen allerlei (chemische) stoffen vrij in de lucht bij reguliere werkzaamheden en tijdens incidenten. Deze emissies zijn in beeld te brengen door de inzet van eNoses, elektronische neuzen. De eNoses kunnen veel stoffen signaleren, maar niet alle zoals geurstoffen van koffie en cacao.

Op dit moment heeft het project een eNose-netwerk bestaande uit 33 vaste eNoses (8 van Tata Steel, 25 van de provincie Noord-Holland), vier windvanen om de wind te meten en een weerstation. Het eNose-bedrijf Comon Invent levert en beheert de eNoses. Comon Invent en de ODNZKG doen beiden analyse van binnengekomen klachten.

bron: Lindsay Bruijn, Comon Invent BV

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Tata Steel

Media

Documenten