Artikel

Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio

RIVM-rapport 2021-0216

Het rapport is onderdeel (deel 3) van een breed gezondheidsonderzoek uitgevoerd door het RIVM in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het onderzoek gaat over de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond.

Onderzoek: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Auteur: J. Elberse et al.
Datum: 2021

Uit analyse blijkt dat PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in het neergedaalde stof voor een aanzienlijk deel afkomstig zijn van verschillende processen voor de staalproductie. Ook komen ze van op- en overslag van materialen op het terrein van Tata Steel, die worden gebruikt bij de staalproductie. Deze analyses geven niet genoeg informatie over de precieze bijdragen van deze en andere bronnen aan de PAK en metalen in de stofdeeltjes.

Ook blijkt uit berekeningen met een verspreidingsmodel dat de gemeten en berekende bijdrage door Tata Steel aan de hoeveelheid fijnstof in de leefomgeving goed met elkaar overeenkomen. Maar de gemeten hoeveelheden metalen en PAK zijn (veel) hoger dan was verwacht op basis van berekeningen met data van de milieujaarverslagen, respectievelijk de Emissieregistratie. Deze gegevens over de uitstoot lijken niet volledig te zijn aangeleverd. Om hier goed inzicht in te krijgen beveelt het RIVM aan om de informatie over de uitstoot van bronnen op het terrein van Tata Steel te verbeteren en deze op een transparante manier te ontsluiten.

Ten slotte blijkt van de PAK en metalen in het fijnstof, gemeten in de IJmond, dat een aanzienlijk deel afkomstig is van activiteiten op het terrein van Tata Steel. Dit volgt uit een analyse van de samenstelling van het fijnstof. Fijnstof is een mengsel van meerdere stoffen. Bronnen stoten deze stoffen in verschillende verhoudingen uit. Aan de hand van de verschillende verhoudingen kon het RIVM twee categorieën van bronnen relateren aan het terrein van Tata Steel.

Media

Documenten