Artikel

Onderzoek haalbaarheid tunnel

Landschapsplan A8-A9

Dit rapport bevat een haalbaarheidsonderzoek naar de technische haalbaarheid van een tunnel als variant voor de technische uitwerking van de nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9, met als oogmerk de waarden van de Stelling van Amsterdam en van het landschap zo veel mogelijk te sparen. Het onderzoek geeft ook een indicatie van de kosten van een tunnel. Daarnaast wordt ingegaan op de ruimtelijke consequenties en omgevingseffecten van de tunnel, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie.
Uit het onderzoek blijkt dat een tunnel geen meerwaarde heeft voor het behouden of versterken van de bijzondere, unieke waarde van de Stelling van Amsterdam. Het is daarom niet zinvol om een tunnelvariant verder uit te werken.

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteur: Antea Group

Media

Documenten