Artikel

Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen

Kennisbasis participatie in de fysieke leefomgeving

Participatie van bewoners bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is sinds de jaren zestig steeds
meer normale praktijk geworden. In het ene participatieproces. In het ene participatieproces mogen bewoners van beleidsvorming tot uitvoering en oplevering meedoen, in het andere proces is
participatie beperkt tot één of enkele momenten in de beleidsvorming.

Parallel aan de ontwikkeling van deze praktijk, zijn ook wetenschappelijke inzichten rond participatie
opgedaan. De link tussen deze beiden is zwak te noemen. Nieuwe participatiepraktijken worden vaak
niet systematisch wetenschappelijke onderzocht, waardoor niet duidelijk is of en waarom een nieuwe
aanpak werkt. Omgekeerd geldt dat de praktijk vaak weinig of geen gebruik maakt van
wetenschappelijke inzichten bij het ontwerp van participatieprocessen. Het aanleggen van een wetenschappelijke kennisbasis omtrent participatie is een belangrijke stap in de goede richting.

Auteurs: Vivian Visser, MSc., Dr. Jitske van Popering-Verkerk, Prof. Dr. Arwin van Buuren.
19 december 2019 | GovernEUR|Erasmus Universiteit Rotterdam.
Bron: Kennisknooppuntparticipatie.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Collaboration - Sticky Notes | Fortytwo via Unsplash

Media

Documenten