Artikel

Keuzes maken voor participatietools

Hoe kies je als participatieprofessional uit het brede aanbod van online en offline participatietools de tool die past, dat wil zeggen die bijdraagt bij aan het doel van een participatieproces?

In dit KIEM-onderzoeksproject is bestaande wetenschappelijke kennis over burgerparticipatie gebruikt
om handvatten te ontwikkelen bij het maken van onderbouwde keuzes voor de inzet van offline of online
participatietools. Professionals in de praktijk kunnen deze inzichten gebruiken bij het ontwerpen van een
participatiestrategie. In dit project is met een aantal praktijkpartners en experts samengewerkt om inzicht
te krijgen in wat er nodig is om onderbouwd keuzes te kunnen maken voor een participatietool.

Auteurs: Christine Blijenberg & Irene Kelder (maart 2021). 

Afbeelding credits

Header afbeelding: ? - Vraag - Teken | Towfiqu Barbhuiya via Unsplash

Icon afbeelding: ? - Vraag - Teken | Towfiqu Barbhuiya via Unsplash

Media

Documenten