Artikel

2019: Kaart voor Democratie

Over het zichtbaar maken van hoe het recht van spreken ontstaat in verbindingen tussen mensen

Het coalitieakkoord 2018-2022 bevat grote ambities rondom democratisering en ICT/digitale stad. Deze publicatie is gemaakt voor de CSO-inspiratiesessie om na te denken over de waarden van de digitale stad en inclusieve democratie. Voor de totstandkoming van deze publicatie is samengewerkt tussen CSO, ontwerpers, wetenschappers en stadsdeel Nieuw-West en stadsdeel Zuidoost.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten