Artikel

Vuistregels voor participatie

Goede participatieprocessen inrichten is niet eenvoudig. Er zijn vaak veel partijen en personen betrokken, hun belangen zijn regelmatig tegengesteld en een initiatief hangt vaak samen met andere initiatieven. Waar begin je dan met participatie en wanneer doe je het goed? In de praktijk is er behoefte aan principes of standaarden. Dat zijn vuistregels voor een degelijk en deugdelijk participatieproces die onafhankelijk zijn van de specifieke context.

Welke principes zien we steeds, impliciet of expliciet, terugkomen? En welke worden als randvoorwaardelijk ervaren voor een goede participatiepraktijk? Om dat te ontdekken hebben we verschillende handreikingen, nota’s, stappenplannen, checklists en principedocumenten bestudeerd, alsook de moties die als reactie daarop in bijvoorbeeld de gemeenteraad zijn ontstaan. Deze overzichten hebben zijn naast de nationale succesfactoren en wetten van de directie participatie en naast de internationale principes van IAP2 en de Mutual Gains Approach (MGA) gelegd. Deze zijn vergeleken met een aantal wetenschappelijke publicaties over participatie, stakeholder management, onderhandeling en mediation.

Auteurs: Merlijn van Hulst, Martine de Jong en Ingmar van Meerkerk.
Bron: Onderzoekspublicaties | Kennisknooppunt Participatie

Media

Documenten