Artikel

Uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026

Gemeenteraad 29 november 2023

In de bijlage van de Uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026 worden de ‘circulaire’ activiteiten waarbij de
gemeente Amsterdam betrokken is toegelicht. Deze bijlage is geschreven in mei 2023 en beschrijft de stand van zaken van dat moment, op het moment dat er nog geen besluiten genomen zijn over de besteding van onder meer de ‘coalitiemiddelen circulaire economie en duurzaamheid’. We leggen uit waarom deze activiteiten belangrijk zijn, hoe ze zijn opgebouwd, met wie ze worden opgepakt en hoe de financiering is geregeld.

Behandeld in Gemeenteraad 29 november 2023 en Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 16 november 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Sebastiaan.Jacobs@Amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie  klik hier 

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten