Artikel

Ontwerpprincipes voor betere burgerparticipatie

Door Menno Hurenkamp & Evelien Tonkens

Burgerparticipatie is in toenemende mate ingebed in wetgeving en beleid. Vaak is participatie daarin vaag aangeduid. Dat biedt weinig bescherming tegen uit de literatuur bekende uitsluitingsprocessen. Een actueel voorbeeld is de ‘Omgevingswet’ die in 2021 ingaat. In dit artikel bespreken we het onderdeel burgerparticipatie van dat wetsvoorstel om dergelijke uitsluitingsmechanismen te identificeren en bestrijden.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Sticky Notes | Kelly Sikkema via Unsplash

Media

Documenten