Artikel

Political animal voices

In dit proefschrift ontwikkel ik een theorie van politieke dierenstemmen.
Het eerste deel van het proefschrift richt zich op niet-menselijke dierentalen en het vormen van interspecies-werelden. Ik onderzoek eerst de relatie tussen het zien van taal als exclusief menselijk en het zien van mensen als categorisch verschillend van andere dieren. Vervolgens bespreek ik recent empirisch onderzoek naar talen en culturen van niet-menselijke dieren, en ontwikkel ik een alternatieve manier van denken over taal. Ik onderzoek ook menselijke/niet-menselijke dierentalen, en de relatie tussen het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het creëren van gemeenschappelijke werelden tussen soorten.
Het tweede deel van het proefschrift richt zich op dierenpolitiek. Ik put uit inzichten die zijn ontwikkeld in de recente politieke wending in de dierenethiek, en richt me specifiek op politieke niet-menselijke dierlijke keuzevrijheid. Ik bekritiseer antropocentrische interpretaties van politiek vanuit het perspectief van rechtvaardigheid en vanuit het perspectief van machtsverhoudingen, en ik onderzoek het potentieel van de verschillende concepten die worden gebruikt om politieke relaties tussen menselijke groepen te interpreteren en te sturen voor het denken over politieke relaties tussen mensen en andere dieren .
In het derde en laatste deel van het proefschrift richt ik me op de relatie tussen politiek dierlijk handelen en bestaande menselijke politieke praktijken en instituties. Ik onderzoek hoe andere dieren al politiek handelen en hoe hun keuzevrijheid kan worden bevorderd en versterkt. Ik bespreek ook hoe deze daden kunnen functioneren als het begin van nieuwe vormen van politieke interactie met andere dieren.

Auteur: Eva Meijer

Bron: UvA

 

Lees ook dit interview met Eva Meijer in de Volkskrant.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Harry Spink on Unsplash

Media

Documenten