Collectie (4)

Wetenschap in de stad

De Chief Science Officer (CSO) heeft als belangrijke opdracht om de samenwerking tussen de gemeente, de Metropoolregio Amsterdam, de Amsterdamse kennisinstellingen en andere instellingen (zoals Amsterdam Economic Board, AMS Institute en Sarphati), meer gestructureerd vorm te geven en een duurzame kennisinfrastructuur in de stad (verder) te ontwikkelen.

De stad als complex systeem maakt meer onderzoek en het verbinden van de verschillende vormen van kennis noodzakelijk. De Chief Science Officer is voor kennis en onderzoek het centrale punt voor de gemeente en de kennisinstellingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Max Pixel - stone

Icon afbeelding: Depositphotos.com

Sorteren op: