Collectie (4)

Een avond over Onderzoek in de Stad

Sluitstuk van het Startprogramma voor (nieuwe) Gemeenteraadsleden

Dinsdag 24 mei 2022 vond het programma 'Onderzoek in de Stad & Food for Thought' plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Dit avondvullend programma was onderdeel van het startprogramma voor (nieuwe) gemeenteraadsleden en is georganiseerd door het Chief Science Office in samenwerking met de academische werkplaatsen van Amsterdam.

Het programma was tweeledig. In het eerste gedeelte, de carrousel 'Onderzoek in de Stad', presenteerden maar liefst 27 onderzoekers vanuit diverse kennis- en overheidsinstellingen over hun onderzoek en het belang daarvan voor de stad. In het tweede gedeelte presenteerde documentaire-fotograaf Kadir van Lohuizen zijn visuele onderzoek 'Food for Thought'. Aan de hand van dit onderzoek is het thema 'voedsel' in al haar interdisciplinariteit belicht en volgde daarop aansluitend een panelgesprek met enkele gemeenteraadsleden.

In deze collectie kunt u het gehele programma terugkijken. Elisabeth IJmker (Raadslid GroenLinks) trapte de avond af. Gevolgd door Caroline Nevejan (Chief Science Officer) over het onderzoekslandschap van de stad. Hierop volgden de carrousel, de presentatie van het visuele onderzoek en het panelgesprek met gemeenteraadsleden.

Meer informatie

In onze complexe samenleving is diversiteit in kennis en expertise nodig voor het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Veel verschillende experts moeten samenwerken om te onderzoeken wat de stad nodig heeft, wat er gedaan kan worden en hoe dat moet gebeuren. Kortom, willen we impact hebben op de stad en evidence based beleid ontwikkelen, dan is onderzoek onmisbaar. Deze interactie en samenwerking tussen praktijk en theorie, tussen beleid en uitvoering, is van groot belang voor de toekomst van de stad.


In Amsterdam en de regio zijn inmiddels meer dan 25 structurele samenwerkingsverbanden tussen diverse kennisinstellingen, overheidsorganisaties, bedrijven en burgers. In 18 academische werkplaatsen in het sociale, fysieke en digitale domein, wordt intensief samengewerkt aan de grote uitdagingen van de stad door universiteiten en hogescholen, de gemeente en de stad. Dat gebeurt vanuit verschillende disciplines én met gebruik van verschillende soorten kennis, van ambachtelijk tot fundamenteel theoretisch. Kennis delen, het faciliteren dat mensen die aan hetzelfde onderwerp werken elkaar tijdig kunnen vinden en het bouwen van bruggen naar politiek en beleid, zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Carrousel - Onderzoek in de Stad

Sorteren op: