Collectie (8)

City Deal Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Amsterdam neemt deel aan deze City Deal, net als Nijmegen, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.

In deze collectie treft u o.a. meer (achtergrond) informatie over het ontstaan van de City Deal, dat o.a. is geïnitieerd door het Netwerk Kennissteden Nederland. Dit initieerde het netwerk bij Agenda Stad, dat onderdeel is van ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken. Sinds de oprichting in 2017, is de CDKM ondergebracht bij het Regieorgaan SIA, dat o.a. de projecten financiert.

U leest hier ook hoe de gemeente Amsterdam sinds de toetreding invulling heeft gegeven aan de Deal en bij welke andere City Deals de stad nog meer betrokken is. Tot slot treft u een overzicht van alle leermiddagen die zijn georganiseerd om het landelijke netwerk van de CDKM handvatten te bieden voor de volgende fase van opschaling.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Smart City - Digital city

Icon afbeelding: 38736-180726-amsterdam-varia_AN-02354.jpg

Sorteren op: