Collectie (5)

Toekomstvisies

Beleid en onderzoek komen samen in Amsterdamse visies voor de toekomst.


Amsterdam zal de komende jaren complexe opgaven het hoofd moeten bieden, zowel op sociaal als op ecologisch vlak. In de zoektocht naar oplossingen voor deze grote vraagstukken komen beleid en onderzoek onvermijdelijk samen, op stedelijk niveau maar ook regionaal. In deze collectie kijken we naar welke toekomstvisies er al zijn vastgelegd, hoe er in Amsterdam wordt samengewerkt aan de toekomst en wat we in dit proces als stad nog kunnen leren.

Klik op 'meer informatie' voor uitleg over de verschillende onderdelen.

Meer informatie

In deze collectie vindt u: 

  • Een collectie over 'creative bureaucracy' (dat het menselijke aspect in bureaucratische processen centraal stelt) en meer informatie over het Creative Bureaucracy Festival 2021 
  • De toekomstvisies opgesteld door de Gemeente Amsterdam
  • De instellingsplannen van Amsterdamse kennisinstellingen en hun programma’s voor de opening van het Academisch jaar.
  • Een collectie met onderzoek dat voortkomt uit de ‘City Deal Kennismaken’, die in verschillende steden beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten bij elkaar brengt.
  • Het EU-rapport voor onderzoek en innovatie voor en met steden

Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: groenamsterdam.jpg

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - opening academisch jaar

Sorteren op: