Artikel

Agenda Stad

Onderdeel van Ministerie OCW & BZK

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden.

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit gebeurt door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal.

Binnen een City Deal wordt vaak aan meerdere transitiethema’s tegelijk gewerkt. Bij elke City Deal-beschrijving in het overzicht hieronder staat welke transitiethema’s een rol spelen. Hier treft u een doorklikbaar document waarin alle bestaande City Deals op transitiethema's zijn ingedeeld.

De City Deal Kennis Maken - die openresearch.amsterdam heeft mede mogelijk gemaakt - is door het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) geïnitieerd bij Agenda Stad. 

Agenda Stad benut de inzichten uit de Deals constant om nieuwe City Deals te ontwikkelen rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Samen met de in de G40 verenigde Nederlandse steden en op basis van onderzoeken en inzichten van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau brengt Agenda Stad verschillende vraagstukken in kaart. Hier kunt u meer lezen over de Deals die in voorbereiding zijn, en wat u kunt doen bij interesse om aan te sluiten.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo Agenda Stad

Media

Documenten